גישור כשמו כן הוא, בניית גשר בין הצדדים במטרה ליצור תקשורת והתקרבות.
הגישור נועד להביא צדדים ששרויה ביניהם מחלוקת להסכמות ופתרונות בדרך של שיתוף פעולה.
כאשר בעלי המחלוקת מנהלים דיאלוג ישיר על רצונותיהם האמיתיים יש יותר סיכוי שימצאו פיתרונות יצירתיים וטובים אשר עונים על מירב הצרכים והאינטרסים שלהם.
הגישור מאפשר ניהול משא ומתן להסכמות באמצעות צד שלישי, המגשר, שאינו מעורב בסכסוך.


יתרונות הגישור על פני ניהול הליך משפטי:
♦ חיסכון בכסף - ניהול של הליך גישור יעלה פחות כסף מאשר ניהול הליך משפטי.
♦ חיסכון בזמן - הליך גישור אורך זמן קצר יותר מאשר הליך משפטי שעשוי להיגרר לאורך שנים.
♦ מניעת אי נעימות הכרוכה בניהול הליך משפטי – ניהול הליך משפטי מביא עימו תסכולים וכעסים רבים, ומסתיים כאשר
   הצדדים יריבים זה לזה.
   הליך הגישור מתנהל באוירה נעימה, קשובה ומעודדת ובסיומו המוצלח הצדדים חשים בד"כ העצמה וסיפוק.

♦ שמירה על פרטיות הצדדים - תוצאות ההליך לא מתפרסמות ולא נרשמים פרוטוקולים.
♦ הגעה לתוצאה אופטימלית שמונעת אכזבה מפסק דין שאינו מרצה, ואשר עונה בצורה מיטבית לצרכים ולאינטרסים של הצדדים.

עקרונות הליך הגישור:
ולנטריות - השליטה על התהליך: השליטה בידי הצדדים. הם שבוחרים להשתתף בו והם שיחליטו מתי לפרוש ממנו ומתי לסיימו.
כל שנעשה בגישור נעשה בהתאם לרצונם ודבר לא יכפה עליהם, לרבות הנושאים עליהם נדבר, מספר הפגישות, תדירותן ומשך כל מפגש.

ההחלטות - בידי הצדדים: למגשר אין סמכות לפתור את הסכסוך ולכפות על הצדדים הסדר.
הצדדים הם שמחליטים מה ההסדר וכיצד יראה.
המגשר יכול להציע רעיונות אך האחריות לקבלת החלטות כולה על הצדדים.

כבוד הדדי: הישיבות מתנהלות באוירה מכובדת, תוך שמירה על תרבות הדיבור והקשבה.
כך נבין את תפיסתו, רצונותיו ורגשותיו של האחר למחלוקת.
כל צד יוכל להתבטא בחופשיות וביסודיות.
הצדדים מתחייבים להשתתף בדיון בתום לב ולחשוף את כל המידע הנדרש.

סודיות: כל שנאמר בהליך הגישור הינו סודי הן מבחינת המגשר והן מבחינת הצדדים.
הצדדים מתחייבים שלא להזמין את המגשר למסור עדות בבית המשפט במידה והסכסוך יגיע לשם.
כמו כן מתחייבים לא למסור בבית המשפט מידע על שהתרחש בהליך הגישור.
כמו כן הדברים שימסרו למגשר במהלך הפגישות הפרטיות לא מועברים הלאה אלא אם ניתנת רשות.
הכל בכפוף לחובות הדיווח הקבועות בחוק בגין עבירות פליליות.

מבט לעתיד: הגישור אינו הליך שיפוטי שבא להכריע מי צודק או אשם.
העיסוק בעבר נועד כדי להבין את מהות הסכסוך אך הדגש הוא על העתיד ועל התכנון המשותף שלו.

אישור הסכם הגישור ע"י בית המשפט: בסיום התהליך ניתן לאשר את ההסכם בבית המשפט אשר יתן לו תוקף של פסק דין.
משמעות האישור הינה כי צדדים אוחזים בידיהם פסק דין לכל דבר ועניין אשר הפרתו מקנה זכות לפתוח תיק בהוצאה לפועל.
באם ההסכם לא יקבל תוקף של פסק דין, הפרתו מקנה לצד הנפגע זכות להגיש תביעה על הפרת ההסכם.
 

מאמרים - מהו גישור?

 
דוא"ל: office@koplaw.co.il  |   טלפון:  052-3877535   |    טל./פקס: 072-2346265

 
Facebook